لیست مشاغل

جوشکاری شهر قدس
جوشکاری شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، خیابان قناری، در محدوده ی کوچه عرفان

جوشکاری قنبری شهر قدس
جوشکاری قنبری شهر قدس
 • 09355223743
 • نشانی : شهرقدس، 30 متری شورا جنوبی، خیابان شاه بداغیان، بعد از خیابان سجاد
 • موبایل : 09355223743

جوشکاری و آهنگری سیار شهر قدس
جوشکاری و آهنگری سیار شهر قدس
 • 09012452664
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان آزادی
 • موبایل : 09012452664

جوشکاری و آهنگری شهر قدس
جوشکاری و آهنگری شهر قدس
 • 09129413935
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، در محدوده ی ایستگاه تاکسی
 • موبایل : 09129413935

جوشکاری و اگزوز محمدی شهر قدس
جوشکاری و اگزوز محمدی شهر قدس
 • 09122637206
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان گودرزی
 • موبایل : 09122637206

جوشکاری و تعمیرات در و پنجره شهر قدس
جوشکاری و تعمیرات در و پنجره شهر قدس
 • 09354798031
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، قبل ازچهارراه گودرزی، خیابان پردیس، کوچه پیوند
 • موبایل : 09354798031

جوشکاری و تعمیرات ساختمان شهر قدس
جوشکاری و تعمیرات ساختمان شهر قدس
 • 09126601658
 • نشانی : شهرقدس، خیابان دکتر شریعتی(کاج)، خیابان قناری، سلمان فارسی
 • موبایل : 09126601658

ثبت کسب و کار