لیست مشاغل

تراشکاری رضا شهر قدس
تراشکاری رضا شهر قدس
 • 02146825025 09127046812
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)
 • موبایل : 09127046812

تراشکاری سرسیلندرسازی مارشال شهر قدس
تراشکاری سرسیلندرسازی مارشال شهر قدس
 • 02146879829
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، بعد از کوچه لاله، قبل ازکوچه مسجد

تراشکاری سید شهر قدس
تراشکاری سید شهر قدس
 • تراش کلیه قطعات سبک
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، انتهای کوی فتحی

تراشکاری کامران شهر قدس
تراشکاری کامران شهر قدس
 • 09126767348
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، در محدوده ی خیابان گودرزی
 • موبایل : 09126767348

تراشکاری متال صنعت شهر قدس
تراشکاری متال صنعت شهر قدس
 • 02146852784
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، بعد از پارک آزادگان

تراشکاری مهدی شهر قدس
تراشکاری مهدی شهر قدس
 • 09123301297 09123752532
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45متری انقلاب، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، قبل ازخیابان نبوی، در محدوده ی کوچه ماه
 • موبایل : 09123301297
 • موبایل : 09123752532

تراشکاری و سنگ محور عبادی شهر قدس
تراشکاری و سنگ محور عبادی شهر قدس
 • 02146864019 09123541624 09124388145
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، بعد ازتالار گلچین
 • موبایل : 09123541624
 • موبایل : 09124388145

ثبت کسب و کار