لیست مشاغل

انبار آهن آلات البرز شهر قدس
انبار آهن آلات البرز شهر قدس
 • با مدیریت اکبری 02146896951 02146896982
 • نشانی : ورودی شهرقدس، ابتدای بلوار کلهر، بعد ازپارک

انبار آهن آلات زینلی شهر قدس
انبار آهن آلات زینلی شهر قدس
 • 02146896538 09121693182
 • نشانی : ورودی شهرقدس، ابتدای بلوار کلهر، بعد ازپارک
 • موبایل : 09121693182

باسکول 60 ثانیه ای دیجیتال قدس شهر قدس
باسکول 60 ثانیه ای دیجیتال قدس شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس به سمت جاده شهریار، بلوار کلهر، قبل ازشهرک فرزان

برش انواع MDF شهر قدس
برش انواع MDF شهر قدس
 • 02146883083 09351868501
 • نشانی : ورودی شهرقدس، ابتدای بلوار کلهر، بعد ازپمپ بنزین، قبل ازبهشت فاطمه
 • موبایل : 09351868501

بورس آهن آلات برادران حسنلو شهر قدس
بورس آهن آلات برادران حسنلو شهر قدس
 • 02146866408 09125133142 09355325617
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان آزادی
 • موبایل : 09125133142
 • موبایل : 09355325617

بورس آهن آلات برادران خاوری شهر قدس
بورس آهن آلات برادران خاوری شهر قدس
 • 02146896823 09127650681
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی به سمت میدان ساعت، بعد ازخیابان شهید حسن علی
 • موبایل : 09127650681

بورس آهن آلات رستمی شهر قدس
بورس آهن آلات رستمی شهر قدس
 • 02146823466 09122618740
 • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار امام حسین، قبل ازکمیته امداد امام (ره)
 • موبایل : 09122618740

ثبت کسب و کار