لیست مشاغل

سپرسازی جوش پلاستیک علیزاده شهر قدس
سپرسازی جوش پلاستیک علیزاده شهر قدس
 • 09127697335
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان گودرزی
 • موبایل : 09127697335

میل لنگ تراشی آریا شهر قدس
میل لنگ تراشی آریا شهر قدس
 • 02146834945 09358701040 09358701050
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45متری انقلاب، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، قبل ازخیابان نبوی
 • موبایل : 09358701040
 • موبایل : 09358701050

جوشکاری آرمین شهر قدس
جوشکاری آرمین شهر قدس
 • 09122283947 09376035814
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45متری انقلاب، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، قبل ازخیابان نبوی، در محدوده ی کوچه گلپر
 • موبایل : 09122283947
 • موبایل : 09376035814

فروش یخچال های صنعتی - ثانی شهر قدس
فروش یخچال های صنعتی - ثانی شهر قدس
 • 02146877850 09126587209
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45متری انقلاب، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، قبل ازخیابان نبوی، در محدوده ی کوچه گلپر
 • موبایل : 09126587209

تراشکاری مهدی شهر قدس
تراشکاری مهدی شهر قدس
 • 09123301297 09123752532
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45متری انقلاب، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، قبل ازخیابان نبوی، در محدوده ی کوچه ماه
 • موبایل : 09123301297
 • موبایل : 09123752532

اگزوزسازی محمود علیجانی شهر قدس
اگزوزسازی محمود علیجانی شهر قدس
 • 09126380784
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45متری انقلاب، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)
 • موبایل : 09126380784

اگزوزسازی و رادیاتورسازی امیر شهر قدس
اگزوزسازی و رادیاتورسازی امیر شهر قدس
 • 09198077441
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45متری انقلاب، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)
 • موبایل : 09198077441