لیست مشاغل

تراشکاری شهر قدس
تراشکاری شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، ابتدای خیابان گودرزی جنوبی

تراشکاری و سوپاپ تراشی برکو شهر قدس
تراشکاری و سوپاپ تراشی برکو شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، ابتدای خیابان گودرزی جنوبی، روبروی پارک

کانال سازی سرعین شهر قدس
کانال سازی سرعین شهر قدس
 • 09355157011 09376793196
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، خیابان گودرزی جنوبی، بعد ازکوچه کشاورز
 • موبایل : 09355157011
 • موبایل : 09376793196

واشربری قدس شهر قدس
واشربری قدس شهر قدس
 • 09121615239
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان مصلی، خیابان آیت اله مدنی
 • موبایل : 09121615239

کارگاه آهنگری بابالویی شهر قدس
کارگاه آهنگری بابالویی شهر قدس
 • 02146875411 09123204391
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان مصلی، بعد ازچهارراه مفتح، قبل ازکوچه شهید خزلی
 • موبایل : 09123204391

کانال سازی پیمان شهر قدس
کانال سازی پیمان شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، خیابان مصلی، بعد ازچهارراه مفتح، روبروی کوچه صالح دوم

تراشکاری و سنگ محور عبادی شهر قدس
تراشکاری و سنگ محور عبادی شهر قدس
 • 02146864019 09123541624 09124388145
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، بعد ازتالار گلچین
 • موبایل : 09123541624
 • موبایل : 09124388145