لیست مشاغل

جوشکاری سیار زارعی شهر قدس
جوشکاری سیار زارعی شهر قدس
 • 09308812422
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، ابتدای خیابان مصلی،
 • موبایل : 09308812422

جوشکاری و تعمیرات در و پنجره شهر قدس
جوشکاری و تعمیرات در و پنجره شهر قدس
 • 09354798031
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، قبل ازچهارراه گودرزی، خیابان پردیس، کوچه پیوند
 • موبایل : 09354798031

خدمات برش و حکاکی الماس شهر قدس
خدمات برش و حکاکی الماس شهر قدس
 • 09124155870 09124155970
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، انتهای کوچه جوادالائمه
 • موبایل : 09124155870
 • موبایل : 09124155970

اگزوز و رادیاتور خیرخواه شهر قدس
اگزوز و رادیاتور خیرخواه شهر قدس
 • 09124373510
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای بلوار امام حسین، در محدوده ی کوچه هجرت سوم
 • موبایل : 09124373510

جوشکاری شهر قدس
جوشکاری شهر قدس
 • 09125614420
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای بلوار امام حسین، در محدوده ی کوچه هجرت سوم
 • موبایل : 09125614420

حقاظ آکاردئونی و آهنگری مدرن شهر قدس
حقاظ آکاردئونی و آهنگری مدرن شهر قدس
 • 09124401673 09355412778
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، در محدوده ی کوچه هجرت سوم
 • موبایل : 09124401673
 • موبایل : 09355412778

کانال سازی عباسی شهر قدس
کانال سازی عباسی شهر قدس
 • 09190676400 09369797108
 • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار امام حسین، قبل ازکمیته امداد امام (ره)
 • موبایل : 09190676400
 • موبایل : 09369797108