لیست مشاغل

تراشکاری شهر قدس
تراشکاری شهر قدس
 • 09125601291
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان صاحب الزمان
 • موبایل : 09125601291

تراشکاری شهر قدس
تراشکاری شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، ابتدای خیابان گودرزی جنوبی

تراشکاری شهر قدس
تراشکاری شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، خیابان طالقانی، کوچه دکتر شریعتی

تراشکاری 110 شهر قدس
تراشکاری 110 شهر قدس
 • 02146826462 09121457150
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازترمینال، قبل ازچهارراه
 • موبایل : 09121457150

تراشکاری پارسا صنعت شهر قدس
تراشکاری پارسا صنعت شهر قدس
 • 09124600853 09197910718
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان طراوت(سیفی)
 • موبایل : 09124600853
 • موبایل : 09197910718

تراشکاری رضا شهر قدس
تراشکاری رضا شهر قدس
 • 02146825025 09127046812
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)
 • موبایل : 09127046812

تراشکاری سرسیلندرسازی مارشال شهر قدس
تراشکاری سرسیلندرسازی مارشال شهر قدس
 • 02146879829
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، بعد از کوچه لاله، قبل ازکوچه مسجد

ثبت کسب و کار