لیست مشاغل

جوشکاری شهر قدس
جوشکاری شهر قدس
 • 09125614420
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای بلوار امام حسین، در محدوده ی کوچه هجرت سوم
 • موبایل : 09125614420

جوشکاری آرمین شهر قدس
جوشکاری آرمین شهر قدس
 • 09122283947 09376035814
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45متری انقلاب، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، قبل ازخیابان نبوی، در محدوده ی کوچه گلپر
 • موبایل : 09122283947
 • موبایل : 09376035814

جوشکاری آرمین شهر قدس
جوشکاری آرمین شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازچهارراه صاحب الزمان

جوشکاری سیار زارعی شهر قدس
جوشکاری سیار زارعی شهر قدس
 • 09308812422
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، ابتدای خیابان مصلی،
 • موبایل : 09308812422

جوشکاری سیلندر محمد شهر قدس
جوشکاری سیلندر محمد شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، در محدوده ی خیابان گودرزی

جوشکاری سیلندر و سر سیلندر سرداری شهر قدس
جوشکاری سیلندر و سر سیلندر سرداری شهر قدس
 • 02146821665
 • نشانی : شهرقدس، خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، ابتدای خیابان صاحب الزمان

جوشکاری شهر قدس
جوشکاری شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، خیابان قناری، در محدوده ی کوچه عرفان

ثبت کسب و کار