لیست مشاغل

اگزوزسازی جهان شهر قدس
اگزوزسازی جهان شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، در محدوده ی کوچه آقاعلی

قطعه سازی شادمان شهر قدس
قطعه سازی شادمان شهر قدس
 • 02146841990 09194237931 09121082306
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازترمینال
 • موبایل : 09194237931
 • موبایل : 09121082306

تراش فلزات سهند شهر قدس
تراش فلزات سهند شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازترمینال

کاوش آرگون جوش- تراشکاری و جوشکاری شهر قدس
کاوش آرگون جوش- تراشکاری و جوشکاری شهر قدس
 • 09199114053
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازترمینال
 • موبایل : 09199114053

تراشکاری 110 شهر قدس
تراشکاری 110 شهر قدس
 • 02146826462 09121457150
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازترمینال، قبل ازچهارراه
 • موبایل : 09121457150

صافکاری و جوشکاری امید شهر قدس
صافکاری و جوشکاری امید شهر قدس
 • 02146847235 09125626242
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازترمینال، در محدوده ی چهارراه
 • موبایل : 09125626242

تراشکاری شهر قدس
تراشکاری شهر قدس
 • 09125601291
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، بعد ازخیابان صاحب الزمان
 • موبایل : 09125601291