لیست مشاغل

اگزوز و رادیاتور خیرخواه شهر قدس
اگزوز و رادیاتور خیرخواه شهر قدس
 • 09124373510
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای بلوار امام حسین، در محدوده ی کوچه هجرت سوم
 • موبایل : 09124373510

اگزوز و رادیاتور علیجانی شهر قدس
اگزوز و رادیاتور علیجانی شهر قدس
 • 09125661561
 • نشانی : ورودی شهرقدس، بلوار کلهر، قبل ازسی متری شورا، روبروی بهشت فاطمه
 • موبایل : 09125661561

اگزوز و رادیاتورسازی علیجانی شهر قدس
اگزوز و رادیاتورسازی علیجانی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس به سمت جاده شهریار، بلوار کلهر، بعد ازکوچه مقداد

اگزوز و رادیاتورگرامی شهر قدس
اگزوز و رادیاتورگرامی شهر قدس
 • 09359502088
 • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار امام حسین، قبل ازکمیته امداد امام (ره)
 • موبایل : 09359502088

اگزوزسازی شهر قدس
اگزوزسازی شهر قدس
 • 09197512041
 • نشانی : ورودی شهرقدس، ابتدای بلوار کلهر، بعد ازدانشگاه، در محدوده ی پمپ بنزین
 • موبایل : 09197512041

اگزوزسازی پارس شهر قدس
اگزوزسازی پارس شهر قدس
 • 09127079921
 • نشانی : ورودی شهرقدس، ابتدای بلوار کلهر، بعد ازپمپ بنزین، قبل ازبهشت فاطمه
 • موبایل : 09127079921

اگزوزسازی جهان شهر قدس
اگزوزسازی جهان شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)، در محدوده ی کوچه آقاعلی

ثبت کسب و کار