لیست مشاغل

کباب سرای آشپزباشی- با سرویس رایگان شهر قدس
کباب سرای آشپزباشی- با سرویس رایگان شهر قدس
 • 02146870216 09126176979
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، انتهای خیابان 20 متری ولیعصر، میدان بهاران
 • موبایل : 09126176979

کباب سرای امیرحسین شهر قدس
کباب سرای امیرحسین شهر قدس
 • 02146837069
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، انتهای خیابان 20 متری ولیعصر، قبل از میدان بهاران

کباب سرای امیرعلی شهر قدس
کباب سرای امیرعلی شهر قدس
 • 09307142496 09378994002
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، انتهای خیابان مبارزان، قبل از گودرزی
 • موبایل : 09307142496
 • موبایل : 09378994002

کباب سرای پاک شهر قدس
کباب سرای پاک شهر قدس
 • 09121858997
 • نشانی : شهرقدس، شهرک ابریشم، ابتدای خیابان ابریشم، بعد از خیابان بهارستان
 • موبایل : 09121858997

کباب سرای پرویز شهر قدس
کباب سرای پرویز شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار امام حسین، قبل ازکمیته امداد امام (ره)

کباب سرای چرب و چیل شهر قدس
کباب سرای چرب و چیل شهر قدس
 • 02146896230 02146896231 09123724387
 • نشانی : شهرقدس، خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، خیابان صاحب الزمان، بعد از مسجد صاحب الزمان
 • موبایل : 09123724387

کباب سرای خیام شهر قدس
کباب سرای خیام شهر قدس
 • جگر.دل و قلوه
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان امیرکبیر، در محدوده ی کوچه یاسین

ثبت کسب و کار