لیست مشاغل

ویتامین سرای علی بابا شهر قدس
ویتامین سرای علی بابا شهر قدس
  • بستنی سنتی و آبمیوه
  • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید عالمی، ابتدای خیابان قدس، نبش کوچه ملایری ها

ویتامین سرای عمو حسن شهر قدس
ویتامین سرای عمو حسن شهر قدس
  • آبمیوه بستنی
  • نشانی : شهرقدس،بلوار 30 متری شورا، خیابان فرهنگ، قبل ازایستگاه تاکسی

ویتامینه نعمت - بستنی - فالوده  شهر قدس
ویتامینه نعمت - بستنی - فالوده شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، قبل از خیابان دانش آموز، نبش کوچه شهید شهرانی

ویتامینه و پروتئینه بهشت شهر قدس
ویتامینه و پروتئینه بهشت شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان آزادی، در محدوده ی خیابان طالقانی

ثبت کسب و کار