لیست مشاغل

نان داغ کباب داغ امیر شهر قدس
نان داغ کباب داغ امیر شهر قدس
 • 09194641703
 • نشانی : شهرقدس، انتهای 20 متری ولیعصر، ابتدای خیابان بهاران
 • موبایل : 09194641703

نان داغ کباب داغ امیری شهر قدس
نان داغ کباب داغ امیری شهر قدس
 • 02146884691
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از کوچه مهرانی، قبل از خیابان مسجد

نان داغ کباب داغ تنور شهر قدس
نان داغ کباب داغ تنور شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس به سمت جاده شهریار، بلوار کلهر، بعد ازکوچه نیایش

نان داغ کباب داغ شهر قدس
نان داغ کباب داغ شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، ابتدای بلوار کلهر، قبل ازپارکینگ ابوالفضل

نان داغ کباب داغ شهر قدس
نان داغ کباب داغ شهر قدس
 • 02146878972
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار امام خمینی

نان داغ کباب داغ- غافلانکوه شهر قدس
نان داغ کباب داغ- غافلانکوه شهر قدس
 • 09194616015
 • نشانی : ورودی شهرقدس، بلوار کلهر، بعد ازسی متری شورا، بعد ازخیابان گلستان
 • موبایل : 09194616015

هایدا ساندویچ شهر قدس
هایدا ساندویچ شهر قدس
 • 02146885152
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، ابتدای بلوار کلهر