لیست مشاغل

آبمیوه بستنی تمشک شهر قدس
آبمیوه بستنی تمشک شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، در محدوده ی کوچه آوینی

آبمیوه بستنی دایی علی شهر قدس
آبمیوه بستنی دایی علی شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار 45 متری انقلاب، قبل از ساختمان دکتر وارث

آبمیوه بستنی سادات شهر قدس
آبمیوه بستنی سادات شهر قدس
  • 02146839799
  • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، در محدوده ی سه راه طالقانی

آبمیوه بستنی سید شهر قدس
آبمیوه بستنی سید شهر قدس
  • نشانی : ورودی شهرقدس، بلوار کلهر، بعد ازپمپ بنزین، روبروی بهشت فاطمه

آبمیوه بستنی شاتوت شهر قدس
آبمیوه بستنی شاتوت شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، ابتدای بلوار امام خمینی، نبش کوچه رجبی

آبمیوه بستنی شهر قدس
آبمیوه بستنی شهر قدس
  • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، بعد از خیابان عمارت(شهید قربانی)، نبش کوچه صبا

آبمیوه بستنی عمورضا شهر قدس
آبمیوه بستنی عمورضا شهر قدس
  • نشانی : ورودی شهرقدس، ابتدای بلوار کلهر، بعد ازپارک

ثبت کسب و کار