لیست مشاغل

آشپزخانه افشار شهر قدس
آشپزخانه افشار شهر قدس
 • 09122036754 09355132818
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، ابتدای خیابان مبارزان، خیابان شهیدان باقری
 • موبایل : 09122036754
 • موبایل : 09355132818

آشپزخانه برادران محمدی شهر قدس
آشپزخانه برادران محمدی شهر قدس
 • 02146886485 09129282882
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، کوچه مهدی احمدی
 • موبایل : 09129282882

آشپزخانه بین الملل شهر قدس
آشپزخانه بین الملل شهر قدس
 • 02146804108 09122618695 09352876272
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، ابتدای خیابان مبارزان، بعد ازخیابان شهیدان باقری، در محدوده ی پارک ابن سینا
 • موبایل : 09122618695
 • موبایل : 09352876272

آشپزخانه پائیزان شهر قدس
آشپزخانه پائیزان شهر قدس
 • 09125029096 09126601908
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، انتهای خیابان طالقانی، خیابان مبارزان، بعد از خیابان گودرزی
 • موبایل : 09125029096
 • موبایل : 09126601908

آشپزخانه پردیس شهر قدس
آشپزخانه پردیس شهر قدس
 • 02146864860 09122117075
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، قبل ازچهارراه گودرزی، خیابان پردیس، نبش کوچه پیمان
 • موبایل : 09122117075

آشپزخانه تخت سلیمان شهر قدس
آشپزخانه تخت سلیمان شهر قدس
 • 02146843701 09127922936
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، انتهای خیابان عمارت (شهیدقربانی)، کوچه پرستو
 • موبایل : 09127922936

آشپزخانه تک شهر قدس
آشپزخانه تک شهر قدس
 • 09122873954 09122852751
 • نشانی : شهرقدس، بلوار کلهر، شهرک فرزان، شهدای هسته ای، بعد ازکوچه رشادت
 • موبایل : 09122873954
 • موبایل : 09122852751

ثبت کسب و کار