لیست مشاغل

آشپزخانه صنعتی گلشن شهر قدس
آشپزخانه صنعتی گلشن شهر قدس
 • 09304551172
 • نشانی : شهرقدس، میدان امام حسین، به سمت میدان ولیعصر، قبل ازخیابان آزادگان
 • موبایل : 09304551172

آشپزخانه صنعتی نوجوان شهر قدس
آشپزخانه صنعتی نوجوان شهر قدس
 • 02146884457 09127656818
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، ابتدای خیابان گودرزی شمالی
 • موبایل : 09127656818

آشپزخانه عظیم شهر قدس
آشپزخانه عظیم شهر قدس
 • 09127288033 09384444877
 • نشانی : شهرقدس، انتهای 20 متری ولیعصر، بلوار مرزبانان، نبش خیابان ابوریحان
 • موبایل : 09127288033
 • موبایل : 09384444877

آشپزخانه گل سرخ شهر قدس
آشپزخانه گل سرخ شهر قدس
 • 02146841820 02146889583
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، نبش میدان مصلی

آشپزخانه گیلانه شهر قدس
آشپزخانه گیلانه شهر قدس
 • 09358411059 09383736023
 • نشانی : شهرقدس، بلوار آزادی، انتهای خیابان عمارت(شهیدقربانی)، روبروی خیابان شاه بداغیان
 • موبایل : 09358411059
 • موبایل : 09383736023

آشپزخانه مرکزی میلاد شهر قدس
آشپزخانه مرکزی میلاد شهر قدس
 • 02146870216 09126176979
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، انتهای خیابان 20 متری ولیعصر، میدان بهاران، خیابان پاسداران
 • موبایل : 09126176979

آشپزخانه مفید شهر قدس
آشپزخانه مفید شهر قدس
 • 02146882921 09123010632 09361375845
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، بلوار حاج قاسم اصغر، خیابان نفت، روبروی کوچه گل رز
 • موبایل : 09123010632
 • موبایل : 09361375845

ثبت کسب و کار