لیست مشاغل

هایدا ساندویچ شهر قدس
هایدا ساندویچ شهر قدس
 • 02146885152
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، ابتدای بلوار کلهر

همبرگر برگردونه شهر قدس
همبرگر برگردونه شهر قدس
 • 02146801200
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، قبل از کوچه شهید شهرانی

ویتامین سرا ی ترنج شهر قدس
ویتامین سرا ی ترنج شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، بعد از خیابان عمارت(شهید قربانی)، نبش کوچه صبا

ویتامین سرای ترنج شهر قدس
ویتامین سرای ترنج شهر قدس
 • 02146826846
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی(سرقنات)، خیابان شهیدعالمی، ابتدای کوچه مهدیه

ویتامین سرای علی بابا شهر قدس
ویتامین سرای علی بابا شهر قدس
 • بستنی سنتی و آبمیوه
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید عالمی، ابتدای خیابان قدس، نبش کوچه ملایری ها

ویتامین سرای عمو حسن شهر قدس
ویتامین سرای عمو حسن شهر قدس
 • آبمیوه بستنی
 • نشانی : شهرقدس،بلوار 30 متری شورا، خیابان فرهنگ، قبل ازایستگاه تاکسی

ویتامینه نعمت - بستنی - فالوده شهر قدس
ویتامینه نعمت - بستنی - فالوده شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، قبل از خیابان دانش آموز، نبش کوچه شهید شهرانی