لیست مشاغل

کباب سرای سروش شهر قدس
کباب سرای سروش شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، خیابان صاحب الزمان، قبل از کوچه شهید رجایی

کباب سنتی بناب آذربایجان شهر قدس
کباب سنتی بناب آذربایجان شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس، بلوار 45 متری انقلاب، نبش صنعت سوم

کباب سنتی ساطوری بناب - نگین آذربایجان شهر قدس
کباب سنتی ساطوری بناب - نگین آذربایجان شهر قدس
 • 02146875914 02146821669 09144204867
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، قبل از خیابان جمهوری
 • موبایل : 09144204867

کبابی آذربایجان شهر قدس
کبابی آذربایجان شهر قدس
 • 09356568240
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان آزادی، بعد از خیابان عوارضی(شهید بهشتی)
 • موبایل : 09356568240

کبابی تک بناب آذربایجان شهر قدس
کبابی تک بناب آذربایجان شهر قدس
 • نشانی : شهر قدس بلوار امام خمینی روبه رو خیابان عمارت
 • موبایل : 09355888678

کبابی حاجی نوری شهر قدس
کبابی حاجی نوری شهر قدس
 • 09193637695
 • نشانی : شهرقدس، خیابان مصلی، ابتدای خیابان گودرزی جنوبی، نبش کوچه عقیق
 • موبایل : 09193637695

کبابی خان عمو شهر قدس
کبابی خان عمو شهر قدس
 • 02146801757 02146841707 02146801758
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، بعد از ساختمان دکتر وارث

ثبت کسب و کار