لیست مشاغل

آشپزخانه سینا شهر قدس
آشپزخانه سینا شهر قدس
 • 02146841434 09198585621
 • نشانی : شهرقدس، بلوار امام حسین، خیابان 20 متری ولیعصر، خیابان واحد
 • موبایل : 09198585621

آشپزخانه شاندیز شهر قدس
آشپزخانه شاندیز شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری، انتهای خیابان طالقانی، خیابان مبارزان، قبل از خیابان گودرزی

آشپزخانه شاهین با پیک رایگان شهر قدس
آشپزخانه شاهین با پیک رایگان شهر قدس
 • 02146898964 02146898963
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان جمهوری، بعد از کوچه مسجد، روبروی بوستان شکوفه

آشپزخانه شایگان شهر قدس
آشپزخانه شایگان شهر قدس
 • 02146864457 09123152559
 • نشانی : شهرقدس، میدان ساعت، بلوار حاج قاسم اصغر، خیابان نفت، روبروی کوچه گل رز
 • موبایل : 09123152559

آشپزخانه شهر قدس
آشپزخانه شهر قدس
 • 02146821424
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان شهید عالمی، بعد از سه راه قدس، در محدوده ی کوچه قورچیان

آشپزخانه صنعتی خان شهر قدس
آشپزخانه صنعتی خان شهر قدس
 • 02146071951
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی، خیابان شهید عالمی، بعد از سه راه قدس، در محدوده ی کوچه شاهقلی

آشپزخانه صنعتی دایی منصور شهر قدس
آشپزخانه صنعتی دایی منصور شهر قدس
 • 02146823152 09129152145 09395856199
 • نشانی : شهرقدس، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار امام حسین، قبل ازکمیته امداد امام (ره)
 • موبایل : 09129152145
 • موبایل : 09395856199

ثبت کسب و کار