لیست مشاغل

آشپزخانه نعمت شهر قدس
آشپزخانه نعمت شهر قدس
 • 02146807523 09123451882 09336234236
 • نشانی : شهرقدس، بلوار جمهوری، روبروی اداره گاز
 • موبایل : 09123451882
 • موبایل : 09336234236

آشپزخانه نگین شهر قدس
آشپزخانه نگین شهر قدس
 • انواع شور و ترشی و خمیر پیتزا 02146879994 02146879995 09123041134
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان شهدای مرصاد
 • موبایل : 09123041134

آشپزخانه نهاوند شهر قدس
آشپزخانه نهاوند شهر قدس
 • 09359037140
 • نشانی : شهرقدس، خیابان ملاصدرا، انتهای خیابان بهاران، خیابان غدیر، نبش کوچه گل گندم
 • موبایل : 09359037140

آشپزخانه نوین شهر قدس
آشپزخانه نوین شهر قدس
 • 02146866119 09124434568
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید جعفری، انتهای خیابان صیاد شیرازی، خیابان صدراله خزلی
 • موبایل : 09124434568

آشپزخانه نوین شهر قدس
آشپزخانه نوین شهر قدس
 • 02146814005 09124434568
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید جعفری، انتهای خیابان صیاد شیرازی، نبش کوچه گلستان
 • موبایل : 09124434568

آشپزخانه و تهیه غذای بهار شهر قدس
آشپزخانه و تهیه غذای بهار شهر قدس
 • 02146883336
 • نشانی : شهرقدس، انتهای 20 متری ولیعصر، ابتدای خیابان بهاران

آشپزخانه و تهیه غذای مهدی شهر قدس
آشپزخانه و تهیه غذای مهدی شهر قدس
 • 09024503001 09024503002
 • نشانی : شهرقدس، خیابان عوارضی(شهید بهشتی)، خیابان صاحب الزمان، بعد از کوچه شهید یاسر
 • موبایل : 09024503001
 • موبایل : 09024503002