لیست مشاغل

ادوکلن و لوازم بهداشتی و آرایشی و پوشاک شهر قدس
ادوکلن و لوازم بهداشتی و آرایشی و پوشاک شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ، خیابان ویلا

سالن آرایشی سحرناز شهر قدس
سالن آرایشی سحرناز شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان شهدای مرصاد، روبروی کوچه گل نسترن

سالن آرایشی ماه بانو شهر قدس
سالن آرایشی ماه بانو شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه 09380395911
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان شهدای مرصاد، خیابان شقایق غربی
 • موبایل : 09380395911

آرایشگاه مردانه شهر قدس
آرایشگاه مردانه شهر قدس
 • 09365144309
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان شهدای مرصاد، خیابان شقایق غربی
 • موبایل : 09365144309

سالن آرایشی دنیز مخصوص بانوان شهر قدس
سالن آرایشی دنیز مخصوص بانوان شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان شهدای مرصاد، خیابان شقایق غربی

سالن آرایشی سای ماه شهر قدس
سالن آرایشی سای ماه شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه 02146894146 09334735782
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان شهدای مرصاد، خیابان شقایق غربی
 • موبایل : 09334735782

سالن زیبایی اهورا- روناک سابق شهر قدس
سالن زیبایی اهورا- روناک سابق شهر قدس
 • آرایشگاه زنانه 09385865287
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، روبروی خیابان شهدای مرصاد، کوچه ارغوان
 • موبایل : 09385865287