لیست مشاغل

ادوکلن و لوازم بهداشتی و آرایشی و پوشاک
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ، خیابان ویلا

سالن آرایشی سحرناز
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان شهدای مرصاد، روبروی کوچه گل نسترن

سالن آرایشی ماه بانو
 • آرایشگاه زنانه 09380395911
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان شهدای مرصاد، خیابان شقایق غربی
 • موبایل : 09380395911

آرایشگاه مردانه
 • 09365144309
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان شهدای مرصاد، خیابان شقایق غربی
 • موبایل : 09365144309

سالن آرایشی دنیز مخصوص بانوان
 • آرایشگاه زنانه
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان شهدای مرصاد، خیابان شقایق غربی

سالن آرایشی سای ماه
 • آرایشگاه زنانه 02146894146 09334735782
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان شهدای مرصاد، خیابان شقایق غربی
 • موبایل : 09334735782

سالن زیبایی اهورا- روناک سابق
 • آرایشگاه زنانه 09385865287
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، روبروی خیابان شهدای مرصاد، کوچه ارغوان
 • موبایل : 09385865287