لیست مشاغل

سوپرمارکت شهر قدس
سوپرمارکت شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، انتهای خیابان گلبرگ شمالی، نبش کوچه شقایق

برنج امیران شهر قدس
برنج امیران شهر قدس
 • پخش انواع برنج ایرانی و خارجی 02146891630 09196027211 09212232456
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، انتهای خیابان گلبرگ شمالی، نبش کوچه نهال
 • موبایل : 09196027211
 • موبایل : 09212232456

سوپرمارکت شهر قدس
سوپرمارکت شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، انتهای خیابان گلبرگ شمالی، نبش نصرت اله صبوری

سوپرمارکت برخورداری شهر قدس
سوپرمارکت برخورداری شهر قدس
 • 09121717617
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، نبش خیابان گلبرگ شمالی
 • موبایل : 09121717617

فروشگاه دنا شهر قدس
فروشگاه دنا شهر قدس
 • فروش برنج و روغن و حبوبات 02146834587 09122705822
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ، ک نصرت اله صبوری، ، روبروی کوچه بهار
 • موبایل : 09122705822

سوپرمارکت شهر قدس
سوپرمارکت شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ، ک نصرت اله صبوری، ، نبش کوچه بهار

فروشگاه تارا شهر قدس
فروشگاه تارا شهر قدس
 • 09198997931
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، قبل از خیابان گلبرگ، خیابان ویلا
 • موبایل : 09198997931