لیست مشاغل

داروخانه شفا شهر قدس
داروخانه شفا شهر قدس
 • 02146847400
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، نبش کوچه مهرانی، قبل از خیابان مسجد

مرکز درمانی و باز توانی سوء مصرف مواد مخدر شهر قدس
مرکز درمانی و باز توانی سوء مصرف مواد مخدر شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، نبش کوچه مهرانی، قبل از خیابان مسجد

دکتر امینی- داخلی - پوست و اعصاب شهر قدس
دکتر امینی- داخلی - پوست و اعصاب شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، نبش کوچه مهرانی، قبل از خیابان مسجد

تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی شیری شهر قدس
تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی شیری شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، بعد از کوچه رعنا

مشاوره ورزشی مستر المپیا شهر قدس
مشاوره ورزشی مستر المپیا شهر قدس
 • 09356559503
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، بعد از نواب صفوی، قبل ازمیدان مصلی
 • موبایل : 09356559503

داروخانه دکتر دمان شهر قدس
داروخانه دکتر دمان شهر قدس
 • 02146862632
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، خیابان طالقانی، انتهای فروردین یکم

دندانسازی تجربی درویشی شهر قدس
دندانسازی تجربی درویشی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، به سمت مصلی، خیابان طراوت