لیست مشاغل

آزمایشگاه اهورا
آزمایشگاه اهورا
 • آزمایشگاه اهورا (صداقت سابق)
 • نشانی : شهرقدس، میدان آزادی سرقنات، کوچه شهید جریده، پلاک ۲۹

آزمایشگاه پاتوبیولوژی شهر قدس
آزمایشگاه پاتوبیولوژی شهر قدس
 • 02146843555
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از میدان آزادی، ساختمان پزشکان رازی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر زارعی شهر قدس
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر زارعی شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از میدان آزادی

آزمایشگاه تشخیص طبی آنا- دکتر صالحی شهر قدس
آزمایشگاه تشخیص طبی آنا- دکتر صالحی شهر قدس
 • دکتر شهر قدس فهرست پزشکان شهر قدس آزمایشگاه شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، انتهای خیابان طالقانی، نبش خیابان مالک اشتر

آزمایشگاه تشخیص طبی بهبود شهر قدس
آزمایشگاه تشخیص طبی بهبود شهر قدس
 • دکتر محمود ثابتی
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار امام خمینی، قبل از خیابان عمارت(شهید قربانی)

آزمایشگاه ستایش شهر قدس
آزمایشگاه ستایش شهر قدس
 • 02146888852
 • نشانی : شهرقدس، میدان امام حسین، به سمت میدان ولیعصر، قبل ازکوچه شهید عزیزی، خیابان آزادگان

آزمایشگاه سلامت شهر قدس
آزمایشگاه سلامت شهر قدس
 • 02146833010 02146833011
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، ابتدای خیابان مصلی، کوچه شهید خضری

ثبت کسب و کار