لیست مشاغل

خشکشویی جهان تک شهر قدس
خشکشویی جهان تک شهر قدس
 • 02146860917 09195773809
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، ابتدای خیابان جمهوری
 • موبایل : 09195773809

خشکشویی رحمان شهر قدس
خشکشویی رحمان شهر قدس
 • 09353709848 09192400949
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، انتهای خیابان طالقانی، ابتدای خیابان مالک اشتر
 • موبایل : 09353709848
 • موبایل : 09192400949

خشکشویی سبز شهر قدس
خشکشویی سبز شهر قدس
 • 02146843328 09353278433
 • نشانی : شهرقدس، خیابان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عوارضی)
 • موبایل : 09353278433

خشکشویی سروش شهر قدس
خشکشویی سروش شهر قدس
 • 02146822390 09194617016
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان جمهوری، بعد از خیابان امیرکبیر
 • موبایل : 09194617016

خشکشویی شهر قدس
خشکشویی شهر قدس
 • 09015194141
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان مسجد، کوچه راجیان
 • موبایل : 09015194141

خشکشویی طاها شهر قدس
خشکشویی طاها شهر قدس
 • 02146844743
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید عالمی، خیابان قدس، نبش کوچه نیلوفر

خشکشویی عارف شهر قدس
خشکشویی عارف شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، بعد ازچهارراه گودرزی، قبل ازکوچه رسالت

ثبت کسب و کار