لیست مشاغل

خشکشویی سروش شهر قدس
خشکشویی سروش شهر قدس
 • 02146822390 09194617016
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان جمهوری، بعد از خیابان امیرکبیر
 • موبایل : 09194617016

خشکشویی شهر قدس
خشکشویی شهر قدس
 • 09015194141
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، خیابان مسجد، کوچه راجیان
 • موبایل : 09015194141

خشکشویی طاها شهر قدس
خشکشویی طاها شهر قدس
 • 02146844743
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید عالمی، خیابان قدس، نبش کوچه نیلوفر

خشکشویی عارف شهر قدس
خشکشویی عارف شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، بعد ازچهارراه گودرزی، قبل ازکوچه رسالت

خشکشویی علی شهر قدس
خشکشویی علی شهر قدس
 • 02146852557
 • نشانی : شهرقدس، شهرک ابریشم، ابتدای خیابان ابریشم، بعد از خیابان بهارستان

خشکشویی قائم شهر قدس
خشکشویی قائم شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، قبل از بانک پاسارگاد

خشکشویی کیان شهر قدس
خشکشویی کیان شهر قدس
 • 02146880238
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، خیابان جنت، بعد از چهارراه، در محدوده ی کوچه فضل

ثبت کسب و کار