لیست مشاغل

خشکشویی علی شهر قدس
خشکشویی علی شهر قدس
 • 02146852557
 • نشانی : شهرقدس، شهرک ابریشم، ابتدای خیابان ابریشم، بعد از خیابان بهارستان

خشکشویی قائم شهر قدس
خشکشویی قائم شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، میدان قدس(سابق)، بلوار 45 متری انقلاب، قبل از بانک پاسارگاد

خشکشویی کیان شهر قدس
خشکشویی کیان شهر قدس
 • 02146880238
 • نشانی : شهرقدس،بلوار امام خمینی، خیابان عمارت (شهیدقربانی) ، خیابان جنت، بعد از چهارراه، در محدوده ی کوچه فضل

خشکشویی محسن شهر قدس
خشکشویی محسن شهر قدس
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهید جعفری، خیابان صیاد شیرازی، نبش شهید علی خزلی

خشکشویی مهر شهر قدس
خشکشویی مهر شهر قدس
 • 02146848413
 • نشانی : شهرقدس، خیابان شهیدبهشتی (عوارضی)، ابتدای خیابان شهید مفتح

خشکشویی نوری شهر قدس
خشکشویی نوری شهر قدس
 • 09121573634 09301573634
 • نشانی : شهرقدس، میدان مصلی، بلوار امام حسین، قبل ازسه راه طالقانی
 • موبایل : 09121573634
 • موبایل : 09301573634

خشکشویی و رنگرزی احمد شهر قدس
خشکشویی و رنگرزی احمد شهر قدس
 • 02146891132 09356767647
 • نشانی : شهرقدس، بلوار 45 متری انقلاب، خیابان مصلی، قبل ازچهارراه گودرزی، خیابان پردیس، کوچه پیوند
 • موبایل : 09356767647

ثبت کسب و کار