لیست مشاغل

فستیوال تهیه غذای سحر
 • 02146899301 02146899286 09126642274 09194201752
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، انتهای خیابان گلبرگ شمالی، نبش کوچه شقایق
 • موبایل : 09126642274
 • موبایل : 09194201752

سفره خانه سنتی شبستان
 • 09125461095
 • نشانی : شهرقدس، انتهای خیابان امامزاده، انتهای خیابان گلبرگ شمالی، نبش کوچه گلشن
 • موبایل : 09125461095

رستوران دیپلمات
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از خیابان شهدای مرصاد، قبل از خیابان ویلا

کافی شاپ و سفره خانه شاخه طوبی
 • 02146868257
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از خیابان شهدای مرصاد، قبل از خیابان ویلا

رستوران و تهیه غذای البرز
 • 02146885444 02146885445
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از خیابان شهدای مرصاد، قبل از خیابان ویلا

رستوران طالش
 • 02146880299 09125840887 09193662709
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از خیابان شهدای مرصاد، قبل از خیابان ویلا
 • موبایل : 09125840887
 • موبایل : 09193662709

پیتزا پیراشکی فنسوند
 • 02146875687 09192648939
 • نشانی : شهرقدس، خیابان امامزاده، بعد از خیابان شهدای مرصاد، قبل از خیابان ویلا
 • موبایل : 09192648939